Osale palgauuringus!

Viimasest liidu korraldatud keeletoimetajate tasu- ja koormusuuringust on möödas kuus aastat. Vahepeal oleme töötasuandmete esitamisel kasutanud Fontese uuringu andmeid, kuid kuna need kajastavad üksnes avaliku sektori keeletoimetajate palgainfot, ei ole see piisavalt ülevaatlik. Et töötasu kohta põhjalikumat infot saada, korraldab Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus liidu tellimusel uue uuringu.
 
Mitmekülgne ülevaade võimaldab liidul anda keeletoimetajate töötasu kohta ajakohast teavet ning keeletoimetajatel õiglast tasu küsida.
 
Kutsume kõiki üles palgauuringule vastama ja jagama selle linki ka nende kolleegidega, kes ei ole liidu liikmed. Suurem osalus kindlustab uuringu suurema usaldusväärsuse.
 
Küsitluse vastused on anonüümsed ja esitatakse uuringuaruandes üldistatud kujul. Andmetele pääsevad juurde ainult Tartu Ülikooli teadlased.
 
Vastamiseks kulub 5–15 minutit. NB! Kui vastamise ajal ei ole 30 minuti jooksul aktiivset tegevust, siis sessioon aegub.
 
Vastuseid ootame 12. detsembrini.