Oktoobris algab küllakutsekampaania

Oktoobris ja novembris kingib Eesti Keeletoimetajate Liit 13 organisatsioonile võimaluse saada kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“ raames viis lehekülge toimetatud teksti ja ühe tunni keelenõu. Osalevad asutused ja ettevõtted astuvad sammu selgema suhtluse suunas, sest õpivad kampaania käigus märkama oma peamisi keelekonarusi ja saavad teada, kuidas oma väljendusoskust parandada.

Ootame osalema asutusi, ettevõtteid ja vabaühendusi, kel keeletoimetamisega varasem kogemus puudub, sest just neile saame selle kampaaniaga kõige rohkem kasu tuua. Kindlasti võiksid võimalust kasutada ka suurlinnadest väljaspool tegutsevad organisatsioonid, sest keeletoimetajaid jagub kõikjale ja kohtumisegi saab veebi vahendusel korraldada.

Ettevõte valib ise kuni 9000 täheruumi pikkuse üldkeelse avaldamist vajava teksti (sobib artikkel, pikem e-kiri, müügipakkumine, kodulehetekst, projekt vm), mille keeletoimetajate liidu tegevliige aitab vajaduse korral kohendada selgemaks, ladusamaks ja õigekeelseks. Pärast toimetatud teksti tagastamist lepitakse kokku tunniajase vestluse aeg ja koht ning täpsem teema (nt arutelu toimetatud teksti üle või mõnel muul huvipakkuval keeleteemal).

Keeletoimetajate liidu juhatuse esimehe Helika Mäekivi sõnul on juba viiendat korda toimuva kampaania käigus võimalik tutvustada ühiskonnale paremini keeletoimetaja tööd. „Senise tagasiside põhjal on küllakutsujad olnud meeldivalt üllatunud, nähes, kuidas nende kirjatüki mõte keeletoimetamise käigus selgemalt esile tõuseb. Samuti on neid rõõmustanud võimalus saada tunniajase vestluse käigus vastused keeleküsimustele, mis on lühemat või pikemat aega painanud. Kampaanial on olnud ka pikemaajaline mõju – osa ettevõtteid on alustanud keeletoimetajaga püsivat koostööd,“ ütles Mäekivi.

Praeguseks on neis kampaaniates osalenud 78 ettevõtet ja pea kõik on väga rahule jäänud. Paljud kavatsevad edaspidigi keeletoimetaja abi kasutada, sest see aitab suurendada nende pakutava teenuse väärtust. Muu seas on mainitud, et kampaania käigus õpiti lihtsamalt ja selgemalt väljenduma, vältima stampsõnu ning kasutama eri tähenduse edasiandmiseks eri pikkusega kriipse.

2012. aastal asutatud Eesti Keeletoimetajate Liit on loodud eesmärgiga esindada keeletoimetajate ametihuve ja edendada head keelekasutust. Liit pakub täienduskoolitusi, korraldab kutseeksamit ja soodustab muul viisil toimetamiskultuuri parandamist. Praegu kuulub liitu 109 tegevliiget, kellest 14 on kutselised keeletoimetajad. Liidu tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Täpsemad juhised kampaanias osaleda soovijale ning eelmiste aastate kokkuvõtted ja pildigaleriid asuvad siin

Värskeimad uudised liidus toimuva ja kampaania kohta (sh osalejatega kohtumise pildid) lisatakse keeletoimetajate liidu Facebooki lehele.

Lisateave:

Mirel Püss
Eesti Keeletoimetajate Liidu liige ja kampaania projektijuht
tel 517 4614
tekstitohter@gmail.com