Neli inimest said keeletoimetaja kutse

22. augustil toimus Tartus neljandat korda keeletoimetaja kutseeksam. Kutse pälvisid  neli keeletoimetajat: Evelin Kivimaa, Helika Mäekivi, Helen Noormägi ja Anett Pullerits. Nüüdseks on kutselisi keeletoimetajaid kokku 16.

Keeletoimetajad pidid muutma eksamiteksti ladusamaks ja arusaadavamaks ning viima selle vastavusse kirjakeele normingutega. „Eksamitöö pani proovile nii keeletoimetaja pilgu teravuse kui ka oskuse näha teksti tervikuna ning nõudis kiiret ja tõhusat tegutsemist,“ ütles hindamiskomisjoni esimees Airi Männik.

Kutseeksamil oli kolm osa: Wordi programmiga keeletoimetamine, korrektuur paberil ja vestlus. Suulises osas sai kutse taotleja analüüsida oma eksamitööd, infoallikate kasutamist ning tehtud parandusi ja kommentaare.

„Eksam kajastas hästi keeletoimetaja igapäevast töökeskkonda, kus kiire tähtajaga tuleb tagada parim tulemus,“ märkis Eesti Keeletoimetajate Liidu esimees ja Tartu Ülikooli keelenõunik, värskelt kutse saanud Helika Mäekivi. Seni hindamiskomisjoni esimehena tegutsenud Mäekivi leidis, et eksam oli täpselt nii raske, kui ta seda varasematel aastatel teisi hinnates ette oli kujutanud. „Kindlasti aitas eksaminärvi hajutada pikaajaline toimetamiskogemus,“ lisas ta.

Keeletoimetajate liidu tulevikueesmärk on jõuda kutseliste toimetajate lisandumisel ajapikku selleni, et vähemalt avaliku sektori asutused eelistaksid tööle võtta eksami läbinud keeleinimesi, sest nende töö kvaliteedile võib kindel olla. „Eeskujuks võib tuua Tartu Ülikooli, kus on nüüd tööl neljandik kõigist Eesti kutselistest keeletoimetajatest,“ sõnas Helika Mäekivi.   

Varem on keeletoimetaja kutse saanud Piret Joalaid, Killu Mei, Airi Männik, Maria Mölder, Kärt Normann, Külli Pärtel, Riina Reinsalu, Kristel Ress, Margit Ross, Eva Saul, Ann Siiman ja Mariliis Sild. Kutse andja on Eesti Keeletoimetajate Liit, mille liikmete hulka kuulub 13 kutselist keeletoimetajat.

Kutse andmise korra alusel saab keeletoimetaja 6. taseme kutset taotleda iga eesti keele toimetaja, kellel on kõrgharidus või selle puudumisel vähemalt viieaastane töökogemus keeletoimetajana. Kutseeksami sooritajad kantakse kutseregistrisse ja neile väljastatakse kutsetunnistus.

Viies keeletoimetaja kutseeksam toimub 2023. aastal Tallinnas.

Lisateave:

Reili Argus

kutsekomisjoni koordinaator, Eesti Keeletoimetajate Liidu liige

reili.argus@tlu.ee