Märtsi lõpuni toimub keelenupuvõistlus

Kuulutame emakeelepäeva auks välja keelenupuvõistluse, mille käigus ootame nii liikmetelt kui ka teistelt keelehuvilistelt kirjutisi keele kohta. Parimatele jagame auhindu ja huvitavamad tööd avaldame oma veebilehe rubriigis „Keeletoimetaja soovitab“.
Võistluse tingimused
  1. Võistlus kestab 9.–31. märtsini.
  2. Kirjutis tuleb saata aadressil juhatus@keeletoimetajateliit.ee
  3. Kirjutis on umbes 1500 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune.
  4. Kirjutises esitatakse mõni soovitus, nõuanne, trikk või nipp, kuidas keelekasutust selgemaks saada.
  5. Kirjutis võiks soovitatavalt sisaldada näiteid ja parandusviise.
  6. Kui kasutatakse varem ilmunud allikaid, tuleb neile viidata kas (hüper)lingiga või kirjutise all.
  7. Kirjutise alla tuleb kirjutada enda nimi.

Eeskuju saab seni ilmunud rubriigikannetest.

Tule anna keelekasutajale hüva nõu!