Liidu esitatud keeleteo kandidaat on selge sõnumi konverents

2017. aasta keeleteo kandidaadiks otsustati valida selge sõnumi konverents. See oli rahvusvahelise ulatusega üritus, kus esinesid selge keele edendajad nii Põhjamaadest kui ka kodumaalt. Üritusel jagati kogemusi selge keele põhimõtete rakendamisel eeskätt õigustekstide puhul. Kõneldi palju koostööst õigus- ja keeleinimeste vahel, rõhutati õigusaktide lihtsustamise olulisust, kirjeldati lihtsa disainiga tekstide koostamist. Liidu juhatus leidis, et selge sõnumi konverents oleks keeleteo auhinda igati väärt.