Kutsu keeletoimetaja külla!

Oktoobri algusest novembri lõpuni toimub Eesti Keeletoimetajate Liidu kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“, mille eesmärk on tuua tekstide toimetamise vajadus ja sellest saadav kasu inimeste teadvusse ning tutvustada keeletoimetaja kui tekstide väärindaja tööd. Sel aastal pakutakse abi 13 organisatsioonile.

Osalema on oodatud eelkõige need ettevõtted, asutused ja vabaühendused, kel kokkupuude tekstide toimetamisega veel puudub. Kampaania käigus toimetab keeletoimetajate liidu tegevliige tasuta kuni viie lehekülje (kokku 9000 tähemärki koos tühikutega) pikkuse teksti osaleja enda valikul. Lisaks annab keeletoimetaja teksti autorile kokkulepitud kohas (kontoris või veebis) tunni jagu nõu kas toimetatud teksti kohta või mõnel muul keeleteemal.

Keeletoimetajate liidu juhatuse esimehe Helika Mäekivi sõnul jääb keeletoimetaja töö sageli teadvustamata ja eks see peabki nii olema, sest tema tegevuse mõte on lasta särada autoril. „Küll aga märgatakse, kui keeletoimetaja abi pole teksti lihvimisel kasutatud. Sestap otsustasimegi 2019. aastal enda tööd küllakutsekampaania abil tutvustama hakata, et tuua keeletoimetamise vajadus ja sellest saadav kasu paremini esile,“ ütles Mäekivi.

Kolme aasta jooksul on kampaania käigus aidatud juba 61 organisatsiooni. Seniste kampaaniatega on osalejad väga rahule jäänud ja ligi kolm neljandikku tagasisideküsitlusele vastanutest plaanib keeletoimetajat ka edaspidi kasutada. Tagasisideküsitlustes on mainitud muu hulgas, et keeletoimetaja abil saadi teada vigadest, millest autoril aimu polnud, ja et toimetajale seatud ootused said kuhjaga ületatud. Mitmel korral märgiti, et keeletoimetaja oli väga professionaalne, arvestas ettevõtte vajadustega, jagas palju kasulikke nõuandeid tulevikuks ja tegi sisulisi ettepanekuid teksti parendamiseks. Osa jaoks oli üllatav, kui sügavale teksti toimetamise käigus minnakse.

Eesti Keeletoimetajate Liidu tegevust toetab ja küllakutsekampaaniat rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Täpsemad juhised kampaanias osaleda soovijale ning eelmiste aastate kokkuvõtted ja pildigaleriid asuvad siin

Värskeimad uudised kampaania ja liidus toimuva kohta lisatakse keeletoimetajate liidu Facebooki lehele.

Lisateave:

Brita Kaasik
Eesti Keeletoimetajate Liidu liige ja kampaania projektijuht
tel 517 8307
britakaasik@gmail.com

Mirel Püss
Eesti Keeletoimetajate Liidu liige ja kampaania kaaskorraldaja, meediasuhtlus
tel 517 4614
tekstitohter@gmail.com