Keeletoimetamise kutsestandard osaleb keeleteo konkursil

2016. aasta parima keeleteo konkursil osaleb keeletoimetajate liidu liikmete eelistuse saanud keeletoimetaja kutsestandard. Kutsestandardi töörühma esindajad Reili Argus, Kadri Rahusaar, Urve Pirso, Katrin Kern, Villu Känd ja Ene Pajula väärivad igati esiletõstmist nii tähtsa alusdokumendi valmimise eest.

Esildises on öeldud: “Kutsestandardis kirjeldatakse keeletoimetajate tööd, rõhutatakse selle eripära ja vajalikkust meie ühiskonnas, väärtustatakse ladusa ja selge eesti keele oskust ja selle õppimist, rõhutatakse eesti keele kõrget staatust ja tähtsust. Kutsestandard on esimene samm kutselise
keeletoimetaja ameti sünni juures. Standard on alus eks keeletoimetajate kutseeksami kavandamisel ja väljatöötamisel.”

Vt ka siit.