Keeletoimetajate liit sai uue juhatuse

Juhatuse liikmed (vasakult) Anna Edela, Külli Pärtel, Merily Šmidt, Helika Mäekivi ja Mari Koik. Foto: Brita Kaasik

3. mail valiti Eesti Keeletoimetajate Liidu üldkoosolekul uus juhatus. Selles jätkavad senine esimees Helika Mäekivi ja praegune liige Mari Koik, taas liitub juhatusega Külli Pärtel ning kätt hakkavad proovima Anna Edela ja Merily Šmidt. Uus esimees valitakse juhatuse esimesel koosolekul.

Juhatusest on otsustanud lahkuda Airi Männik ja Ann Siiman.

Foto: Kristel Ress

Airi on olnud mitmes juhatuse koosseisus võimas kulissidetagune jõud. See, et liikmed on saanud Facebookist ja liidu kodulehelt uudiseid ja keelenuppe lugeda ning veebiallikad on ajakohased, on peaasjalikult Airi teene. Ta on tegutsenud märkamatult, nii et kõrvalt vaadates tundub, et asjad saavad iseenesest korda. Samuti on ta aidanud kaasa muudes liidu tegemistes: korraldanud ja juhtinud seminare ja üritusi, esinenud liidu nimel ning kokkuvõttes teinud palju ära liidu maine hoidmiseks ja seisukohtade väljendamiseks. Airi on pikaajalisest koostööst juristidega omandanud väga terava silma selle suhtes, kuidas järgime oma tegevuses põhikirja ja muid akte.

Foto: Ann Kuslap

Ann on olnud juhatusest juhatusse ühtmoodi abivalmis ja usin. Tema suurimaid teeneid on Vikipeedia keeletoimetamistalgute korraldamine – see, et see iga aasta toimub ja korraldustöö on peaaegu hääletu, on kõik tänu Annile. Sama ladusalt on ta hoolitsenud liidu ülesannete eest toimetajaauhinna väljaandmisel. Ann on alati kahe jalaga maa peal – kui juhatuses on meeleolu nullis või liiga tuline, kuulab Ann kõik rahulikult ära ning ütleb seejärel midagi asjalikku ja kokkuvõtlikku, mis muudab jälle tegusaks. Ann on samamoodi aidanud kaasa seminaride ja muude ürituste korraldamisel ning teinud sedagi elegantse kergusega.

Keeletoimetajate liit on Airile ja Annile väga tänulik kõige hea eest, mida nad keeletoimetamise väärtustamisel ära teinud on.

Anna Edela töötab Delfi Meedia keeletoimetajana. 2023. aastal sai Anna keeletoimetaja kutse. Kui ta kuulis, millised on juhatuse tööülesanded, ütles ta, et tal on mitmes asjas juba kogemus olemas. Seda kavatseb juhatus tänuväärselt ära kasutada. Anna kuulub nooremasse keeletoimetajate põlvkonda ning tema tulek juhatusse toob kaasa uusi tuuli ja värskust.

Mari Koik oli senise juhatuse värskeim liige, ent on sulandunud nii kiiresti, et on tunne, nagu ta oleks juba aastaid juhatuses olnud. Tema ülesanne on olnud suhelda sisse- või väljaastuvate liikmetega ning vahendada tööpakkumisi, ent ta on ka hea kirjutaja ja esineja, et liidu huvide eest seista. Mari töötab Justiitsministeeriumi keeletoimetajana.

Helika Mäekivi on juhatuses 2015. aastast ja olnud esimees 2019. aastast. Ta töötab Tartu Ülikooli keelenõunikuna ja on kutseline keeletoimetaja. Ta on püüdnud koos seniste juhatustega liidu ja keeletoimetajate nimel tegutseda ning loodab sama energiaga jätkata ka uues juhatuses.

Külli Pärtel naaseb juhatusse, kus ta on oma väärtuslikkust juba näidanud. Ta on kutseline keeletoimetaja ja töötab Tartu Ülikooli kirjastuses. Külli on süsteemne, ta oskab liidu asju korras hoida, korraldada üritusi ja lüüa kaasa igal pool kus tarvis. Tema kaine mõistus ja rahulik meel toob juhatusele hea täienduse.

Merily Šmidt on Postimees Grupis reklaami keeletoimetaja-korrektor ja tegutseb lisaks oma ettevõttes. Ta oli 2021. aastal liidu aastaraamatu peatoimetaja ja tema töö tulemus on lugemist väärt. Merily toob juhatusse noore inimese vaatenurga, mis annab liidu tegevusele uut energiat.

Peagi annab senine juhatus uuele ülesanded üle ja uus koosseis asub keeletoimetajate liidu heaks tööle.