Keeletoimetajate liit sai täna kutse andja õigued

Kutsekoda andis 26. aprillil keeletoimetajate liidule õiguse korraldada kutseeksamit ja väljastada kutselise keeletoimetaja tunnistusi.

Praegusel ajal on keeletoimetajatel väga erinevad ülesanded – alustades lihtsast korrektuurist ja lõpetades teksti sisu ja terminite ülevaatamisega. Selle kõrval on ka keeletoimetajate tase väga erinev ja töö tellija võib saada teenuse, mis ei vasta tema ootustele.

Sellest on tulnud vajadus ühtlustada nii keeletoimetajate ülesandeid kui ka taset. Keeletoimetajate liidu arvates on selleks mitu vahendit: keeletoimetajate magistriõpe, liidu korraldatavad koolitused, ühistoimetamised, keeletoimetamistalgud jne. Ent kõige ühtlasema tulemuse annaks see, kui keeletoimetaja sooritab kutseeksami, millega mõõdetakse tema oskusi ja võimeid kindlate kriteeriumite järgi.

Liit leiab, et kutseeksami sooritamisega ja kutseliseks keeletoimetajaks saamisega saab keeletoimetaja tõestada oma head mainet ja küsida väärilist tasu. Tellijate jaoks kaasneb kutselise keeletoimetaja palkamisega kindel kvaliteedigarantii.

Liidu kutsestandardi töörühm on jõudnud tähtsa verstapostini. Kuid puhata pole aega – ees ootab kutseeksami väljatöötamine, katsetamine, hindajate leidmine, eksamikorralduse väljamõtlemine ja palju muud. Jõudu selleks!