Keeletoimetajate liit on viieaastane!

11. juulil 2012 istusid Tartus ühe kontorihoone büroos koos üheksa inimest. Viis neist – Kristel Ress, Egle Pullerits, Katrin Kern, Helika Mäekivi ja Mihkel Metslaid – olid juba aastapäevad koos käinud ja valmistanud ette loodava liidu asutamisdokumente. Nendega koos olid laua taga Reili Argus, Maris Jõks, Kadri Haljamaa ja Urve Pirso, kes olid kutsutud esimese juhatuse liikmeteks, et liidu esindajate haare oleks võimalikult suur. Esimesest juhatusest jäid omal soovil välja Helika ja Mihkel, nii et liikmeid oli lõpuks kokku seitse.

Mida oleme selle viie aasta jooksul teinud?

Liidul on viis auliiget, 65 tegev-, 43 noor- ja kaks toetajaliiget.

Oleme korraldanud üheksa toimetajaseminari, ühe elukutsepäeva, osalenud kahel selge keele konverentsi korraldamisel. Sel aastal juba neljandat korda peetakse liidu suvepäevi.

Osaleme erinevates töörühmades: koos kirjanike liiduga valime igal aastal Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna kandidaati eesotsas Egle Heinsariga, selge keele töörühmas esindab liitu Kristel Ress, korra on toimunud tõlkeliitude ja keeletoimetajate liidu ümarlaud, kus liidu eestkõneleja oli Helika Mäekivi, koos käib riigikeele sajandi tähistamise korraldustoimkond, kus meie häält kannab Egle Heinsar, ja hiljuti sündis Vikipeedia keeletoimetajate töörühm, mida juhib Riina Reinsalu.

Üks liidu eesmärk on olnud kutsestandardi loomine, keeletoimetamise õpiku koostamine ja kutse andmisega alustamine. Nüüdseks on kutsestandard valmis, käimas on eksami ettevalmistamine ja õpiku koostamine.

Kui kõike seda vaadata, siis polegi seda vähe. Oleme alustanud tühjalt kohalt ja jõudnud juba midagi teha. Võime öelda, et liit on aktiivne ja toimib hästi mitmes valdkonnas.

Palju õnne meile kõigile ja jaksu samas rütmis jätkata!