Keeletoimetajate liit korraldab koormusuuringu

Eesti keeletoimetajate liit korraldab küsitluse, et uurida keeletoimetajate hariduslikku tausta, tööhõivet, -ülesandeid, -koormust ja -tasu. Eesmärk on saada realistlik ülevaade keeletoimetaja tööst ning koguda kasulikku teavet, mis aitaks liidul ja selle liikmetel edaspidi paremini keeletoimetajate huvide eest seista.

Vastama on oodatud kõik, kes teevad keeletoimetaja tööd, olenemata sellest, kas kuulutakse keeletoimetajate liitu või mitte. Küsitlus on anonüümne. Vastamiseks kulub umbes kümme minutit. Tulemused selguvad 2018. aasta kevadeks ning kokkuvõtlikke tulemusi tutvustatakse liidu üritustel ja veebilehel.

Keeletoimetajate rohke osalemine küsitluses ja ausad vastused on väga olulised. Oleme tänulikud, kui levitate seda küsimustikku oma keeletoimetajatest tuttavate seas.

Küsimustik asub siin:

https://goo.gl/forms/14CZiIHMRCQm59bx1

Vastata saab 4. detsembrini.

Ootame innukat osalemist!