Keeletoimetajate liidu üldkoosolek ja 13. seminar

4. mail 2019 toimub Tallinna Ülikoolis ruumis M134 keeletoimetajate liidu üldkoosolek, kus osalevad ainult liikmed ja millele järgneb avalik pidulik seminar keeletoimetaja ameti 90. aastapäeva puhul.
Üldkoosolekule ja seminarile palume end registreerida. Registreerimislink on siin: https://doodle.com/poll/b6bnvu26m9zykvzzViimane registreerimispäev on 26. aprill.

Kui keegi liikmetest teab, et ta ei saa kindlasti tulla, tuleb tal saata juhatuse aadressil või otse Helikale volikiri, millega ta volitab kedagi enda eest hääletama. Volikirja mall on saadetud postiloendisse.

Üldkoosoleku ja seminari päevakava on järgmine:
11.00-12.30 Üldkoosolek
Nime kirjapanek, kvoorumi kinnitamine, juhataja ja protokollija valimine
1. Liidu aastaaruande tutvustamine ja kinnitamine (Katri Randviir)
2. Liidu tegevuse tutvustamine
3. Häältelugemiskomisjoni valimine (kõik on oodatud oma kandidatuuri esitama!) 4. Kahe uue juhatuseliikme valimine (kõik on oodatud oma kandidatuuri esitama!)
5. Toimetajaauhinna žürii liikmete valimine (kõik on oodatud oma kandidatuuri esitama!) 6. Liidu suvepäevad (Riina Reinsalu)
7. Kutseeksamiga seonduva tutvustamine (Reili Argus)
8. Muud küsimused

13.00-16.15 Pidulik seminar
12.30-13.00 kogunemine, oma nime kirjapanek, näksimine
13.00-13.30 Keeletoimetamistalgute auhindade kätteandmine ja ettekanded
13.30-14.15 Reet Kasik keeletoimetamise minevikust14.15-14.45 näksimispaus14.45-15.30 Reili Argus keeletoimetamise olevikust15.30-16.15 Marek Dreving keeletoimetamise tulevikust