Keeletoimetajate liidu üheksas seminar nimede teemal ja üldkoosolek

19. aprillil 2017 pidas liit Tallinnas üheksandat seminari, mille peateemaks olid nimed.

Esimesena astus üles Peeter Päll, kes keskendus võõr(koha)nimede probleemidele. Ta käsitles põgusalt võõrnimede ülevõtmise põhimõtteid, millest kõige praktilisem on foneetilis-graafiline, mille puhul hakatakse pruukima lähtekujuga sama või sarnast nime. Käsitluse all olid eri tähestikud ja eri kirjades nimed, transkriptsioon ja transliteratsioon, rahvusvahelised ümberkirjutussüsteemid, latiniseerimine. Veel tutvustas Peeter Päll põhimõtet, et mikrotoponüümide (nt Wall Street, Aleksanterinkatu, Valdemāra iela) puhul liigisõnu ei tõlgita, aga suuremad üksused ja omastavalised ja omadussõnalised nimetuumad taandatakse lähtekujule (Κόλπος Αγίου Όρους > Ágio Órose mägi, Alytau apskritis > Alytuse maakond, wojewodztwo świętokrzyskie > Święty Krzyżi vojevoodkond). Samuti rääkis ta, millistes olukordades nimekuju lihtsustada, kuidas võõrnime käänata ja millal kasutada ülakoma.

Argo Mundi ettekanne sisaldas nõuandeid eesti perekonnanimede käänamise ja isikuandmebaasi kasutamise kohta. Esineja käis selgelt ja praktiliste näidete varal läbi kõik peamised reeglid ning andis häid soovitusi erijuhtumite teemal, nt pesa– ja kõne-tüüpi sõnade puhul. Ta rõhutas, et omaniku erisoov ei tohi minna vastuollu eesti sõnade loomuliku käänamisega. Seejärel tutvustas Argo Mund 2015. aastal sündinud isikunimeandmebaasi ning näitas, kuidas seda otstarbekalt ja tulemuslikult kasutada.

Annika Hussar kõneles eesti eesnimedest. Tema sõnul nii laenatakse kui ka luuakse palju eesnimesid. Praegusel ajal suhtutakse eesnime kirjapilti väga vabalt ja seepärast võib mõnel nimel olla kümmekond kirjutusviisi. Esineja näitas poiste ja tüdrukute nimede sageduspilvi. Praegu on populaarsemad poisinimed Robin, Rasmus, Oliver, Sander, Oskar, Sebastian, Artur ja Karl, tüdrukunimed Maria, Alisa, Anna, Lenna, Laura, Liisa, Marta, Mirtel ja Elisabeth. Annika Hussar tegi huvitava tähelepaneku, et populaarsete nimede pilt tavatseb kogu maailmas ühtlustuda.
Nimeteemalised ettekanded olid väga huvitavad ja meelitasid kohale suure auditooriumi täie kuulajaid. Statistiliselt oli pool seminarilistest liidu liikmeskond ja teine pool liitu ei kuulunud.

Pärast seminari toimus liidu üldkoosolek, kus kinnitati liidu aastaaruanne ja uus arengukava ning räägiti liidu tegevusest ja plaanidest.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi