Keeletoimetajate liidu 11. seminar

14. aprillil 2018, imekaunil soojal kevadpäeval kogunesid Tallinna ülikooli ruumi M-225 keeletoimetajad, et võtta osa 11. toimetajaseminarist.

Ette astus Maire Raadik, seekord Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanemana, kes jagas mõtteid keeletoimkonna 25 tegevusaastast. Kõigepealt andis ta tagasivaate toimkondadele, kes tegutsesid enne 1993. aastat, ja asus seejärel praeguse tegevuse juurde. Ta peatus korraks keeletoimkonna kodukorral, kõneles siis sellest, kuidas aruteluteemad vanemani jõuavad, ja siis läks eriti põnevaks. Osalejate silme ette ilmusid slaidid kõikidest alates 1993. aastast vastu võetud otsustest ja muudest seisukohavõttudest, millele Maire lähemaid selgitusi juurde jagas. Oli huvitav näha, kuidas üks või teine muutus keelde on tulnud. Lõpuks käsitles keeletoimkonna vanem tehtut eraldi morfoloogia, kokku-lahkukirjutuse, täheortograafia, sõnatähenduste ja vormistusküsimuste kaupa.

Riina Reinsalu tuli seejärel kuulajate ette meenutama, et endiselt teeme oma riigile 100. aastapäeva kingitust. Selleks on 1000 Vikipeedia artikli keeletoimetamine. See on võimas kingitus ja mida rohkem meist sellele kaasa aitab, seda uhkem tunne pärast on. Seega, kõik, kes leiavad vähegi vaba aega, tulge appi kinki valmistama! Kõik juhised leiab Riina saadetud kirjadest.

Siis aga jõudis kätte seminari kulminatsioon. Kõnepulti tuli keeletoimetamistalgutest rääkima žürii esimees Ann Siiman. Saime teada, et ürituse võib lugeda kordaläinuks – kokku toimetati 1. detsembrist kuni 14. märtsini koguni üle 700 artikli. Osalejaid oli seinast seina – nende hulgas oli nii väljaõppinud keeletoimetajaid kui ka üliõpilasi. Esimese ja teise koha omanikud olidki Tartu Ülikooli tudengid Merily Šmidt ja Hanna Pook, kolmas koht läks Mariin Pantelejevile ja Miljon+ eriauhinna sai Svea Tarkin. Tartu Hansa Rotary Klubi president Aime Keis jagas võitjatele tunnustussõnu, andis üle auhinnad (vastavalt 1000, 600 ja 400 eurot) ja diplomid. Oli uhke ja hea tunne. Ent eemalejäänutel ei tasu kurvastada, sest keeletoimetamistalgutega on kavas jätkata ja siis saab taas kätt proovida.

Ülevaate koostas Helika Mäekivi