Keeletoimetaja kutseeksam on 21. augustil

Sel aastal toimub keeletoimetaja kutseeksam 21. augustil Tartus. Ootame enda pädevust tõendama keeletoimetajaid, kellel on kõrgharidus või vähemalt viieaastane keeletoimetaja töökogemus. Huvilistel palume tutvuda kutse taotlemise nõuetega.

Eksami kohta saab lisainfot ja küsimusi esitada 5. augustil kell 16 Zoomis algavas infotunnis.

Eksamile tuleku dokumendid palume saata aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee 12. augustiks. Dokumendid on loetletud kutse andmise korras ja vajalikud vormid on samuti liidu kodulehel.

Eksam toimub Tartus Tartu Ülikooli õppehoones aadressil Jakobi 2.

Päev algab eksami kirjaliku osaga kl 10–13 ruumis 105. Kutse taotleja võib valida, kas teeb eksamitöö oma arvutis või kasutab kohapealset.

Selle järel on väike paus ja alates kella 14st on ruumis 114 ajakava alusel eksami suulise osa vestlused.

Rohkesti kasulikku taustinfot nii eksami korraldajatelt kui ka sooritanutelt leidub liidu aastaraamatutes.

  • aastaraamat 2019 (lk 57–61): Reili Argus ja Helika Mäekivi, „Keeletoimetaja kutsestandard ja esimene kutseeksam“
  • aastaraamat 2020 (lk 91–92): Ann Siiman, „Kümme soovitust kutseeksami sooritamiseks“
  • aastaraamat 2021 (lk 35–39): vestlusring „Milleks meile kutsetunnistus?“
  • aastaraamat 2022 (lk 86–91): Kristel Ress ja Airi Männik, „Salapärane kutseeksam. Küsimused ja vastused“
  • aastaraamat 2023 (lk 81–83): Egle Heinsar, „Kogenud keeletoimetaja kutseeksamil“

Kutseeksamile tulek tähendab peale tunnustuse saamise võimaluse ka enesearengut. See on hea põhjus lihvida taas oma oskusi ja täiendada teadmisi ning saada kogenud kolleegidelt tagasisidet.

Eesti Keeletoimetajate Liit on kutse andjana korraldanud keeletoimetaja kutseeksamit kord aastas alates 2019. aastast. Kutse andmise korra alusel saab taotleda keeletoimetaja 6. taseme kutset. Seni on kutse saanud 22 keeletoimetajat.

Lisateave:

Kristel Ress
kutsekomisjoni esimees, Eesti Keeletoimetajate Liidu asutajaliige
kristel.ress@paevakera.ee
5666 3876