Keeletoimetaja kutseeksam ja infotund

Kutseeksami infotund toimub 16. augustil kell 16 Zoomis. Huvilistel palume saata enda osalemissoov hiljemalt 13. augustiks aadressile reili.argus@tlu.ee.

Keeletoimetaja kutseeksam on 30. augustil Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25) ruumis T-412. Kirjalik osa kestab kella 10–13 ja suuline osa algab kell 14.

Eksamidokumente oodatakse aadressile juhatus@keeletoimetajateliit.ee 23. augustini. Lähemalt saab eksami kohta lugeda siit.