Esimesed kutselised keeletoimetajad on selgunud

Keeletoimetajate liidu kutseeksami kutsekomisjonil ja hindamiskomisjonil on suur rõõm teatada, et Eestis on nüüd viis kutselist keeletoimetajat, kellest neli kuuluvad ka liitu. 26. juunil tegi kutsekomisjon hindamiskomisjoni ettepanekul otsuse anda keeletoimetaja kutse Airi Männikule, Külli Pärtelile, Riina Reinsalule, Kristel Ressile ja Margit Rossile. Kutselised keeletoimetajad kantakse kutseregistrisse ja kutsekoda väljastab neile kutsetunnistuse.

Kutseeksami mõte on selgitada välja keeletoimetajad, kes teevad oma tööd väga hästi. Nende viie puhul võib klient alati kindel olla, et nende toimetatud tööd on tõestatult kvaliteetsed. Tulevikus eeldame, et see kvaliteet väljendub ka kutselise keeletoimetaja töötasus.

Mõistagi on meie hulgas teisigi sama häid ja tublisid keeletoimetajaid. Nemad on oodatud oma oskusi proovile panema juba järgmisel aastal.

Palju õnne kutse saanutele!