Ellen Uuspõld (19.04.1927 – 07.06.2019)

Meie hulgast on lahkunud keeleuurija ja keelehooldaja, Eesti Keeletoimetajate Liidu auliige Ellen Uuspõld.

Ellen Uuspõldu võib pidada mitme keeletoimetajate põlvkonna õpetajaks. Oma tööelu alustas ta ise samal erialal, töötades juba ülikoolis õppides tehnilise korrektorina Tartus ühes kirjastuses. Seejärel oli ta mõnda aega tööl tõlk-toimetajana ja siis jõudis ta Tartu ülikooli, asudes algul tööle laborandina, siis vanemlaborandina ja seejärel juba õppejõuna. Muude eesti keele ainete ja teadustöö kõrval õpetas ta aastaid keelehoolet, käsikirja toimetamist ja korrektuuri. Meie liikmete hulgas on küllaga neid, kes on olnud tema kolleegid või tudengid. Nad mäletavad kindlasti, et Ellen oli nõudlik, aga heatahtlik, erudeeritud, aga alati valmis asju arutama, ja põhjalik, oodates sedasama ka õpetatavatelt. 

Ellen Uuspõld on olnud Emakeele Seltsi juhatuse liige, õigekeelsuskomisjoni ja keeletoimkonna liige. 2000. aastal anti talle  Wiedemanni keeleauhind panuse eest eesti kirjakeele püsimisse ja 2004. aastal Valgetähe V klassi teenetemärk.

Nii õppejõuna töötades kui ka pärast seda jätkas Ellen Uuspõld keeletoimetamistööd. Sellega esindas ta meie elukutset kõige paremal klassikalisel viisil − kord juba keelt toimetanuna tekib paljudel tung ja tahtmine jätkata, ja see jääb terveks eluks. Nii et kõige teoreetilise kõrval oli ta ehtne praktik. 

Jääme mälestama Suurt Keeletoimetajat ja Teenäitajat.