soovituskiri keeleteaduse uue magistriõppekava kohta

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut palus keeletoimetajate liidult soovituskirja keeleteaduse uue magistriõppekava kohta