soovituskiri keeleteaduse uue magistriõppekava koht

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut palus keeletoimetajate liidult soovituskirja keeleteaduse uue magistriõppekava kohta