selge keele konverents

Liidu kaaskorraldatud selge keele konverents Tallinnas, mille juures esindas liitu Egle Pullerits ja korraldustoimkonda kuulus ka Kristel Ress