palgauuring

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus korraldas liidu tellimusel uue palgauuringu, et saada keeletoimetajate töötasu kohta värsket ja varasemast põhjalikumat infot