nõupidamine

Nõupidamine palgauuringuid korraldava Fontesega keeletoimetajate ametikirjelduse ning uue palga- ja koormusuuringu teemal