Kutsestandardi kinnitamine

Kutsekoda kinnitas keeletoimetajate kutsestandardi