kutsestandardi kinnitamine

Kutsekoda kinnitas keeletoimetajate kutsestandardi