juhatuse koosseisu muutus

Üldkoosolek, kus juhatusest lahkusid Reili Argus ja Egle Heinsar, kelle asemele valiti Airi Männik ja Ann Siiman