Haridus- ja Teadusministeerium palus liidult tagasisidet

Haridus- ja Teadusministeerium palus liidult tagasisidet strateegiliste partnerite nimetamise ja neile tegevustoetuse andmise korrale