Algab kolmas kampaania ”Kutsu keeletoimetaja külla!”

2020. aasta oktoobris ja novembris pakuvad Eesti Keeletoimetajate Liidu tegevliikmed kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!“ käigus Eesti ettevõtetele ja asutustele taas tasuta keelenõu. Keeletoimetaja töö tutvustamine küllakutsumiskampaania kaudu sai alguse mullu, mil tähistati eesti keele aastat, ning avalikkus võttis selle soojalt vastu.

Tänavu toimetavad liidu tegevliikmed 16 kliendile kuni viis lehekülge teksti ja annavad tund aega keelenõu toimetatud teksti kohta või mõnel muul teemal. Nõustamiseks võib kutsuda keeletoimetaja kontorisse külla või suhelda temaga interneti teel. 

Kõik asutused ja ettevõtted, kes 2019. aastal kampaanias osalesid, soovitasid seda teha ka teistel organisatsioonidel. Ühtlasi leidis lõviosa neist tagasisidet andes, et tekstid muutusid keeletoimetaja abil selgemaks ja selgekeelsemaks. 

„Kampaania üks eesmärke ongi kummutada arvamus, nagu oleks keeletoimetaja pelgalt koma- ja kriipsupanija. Soovime näidata, milliste võtetega saab muuta tarbeteksti lihtsasti arusaadavaks, ühemõtteliseks, paeluvaks ja lugejakeskseks. Selle kaudu viime ellu kampaania teise ja tähtsamagi eesmärgi tuua kokku keelenõu soovijad ja pakkujad,“ ütles Eesti Keeletoimetajate Liidu juhatuse esimees Helika Mäekivi.

2019. aastal osales „Kutsu keeletoimetaja külla!“ kahes kampaanias kokku 45 organisatsiooni ja 22 keeletoimetajat. Kokkuvõttes jäi keskmiselt 96% kliente oma kogemusega rahule. Neile meeldis kiire vastamine, põhjalikkus, konkreetsus, asjakohased ja lihtsad selgitused, süvenemine teemasse, heatahtlikkus, elulised näited ja kõrgetasemeline töö. Suurem osa kliente vastas tagasisideküsitluses, et plaanib saadud kogemuse mõjul hakata kasutama keeletoimetaja abi ka tulevikus. Keeletoimetajad osalesid kampaanias eelkõige seepärast, et saada juurde erialaseid kogemusi ning teha midagi oma erialaühenduse nimel ja heaks.

Eesti Keeletoimetajate Liidu tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium, kes rahastab ka kampaaniat „Kutsu keeletoimetaja külla!“.

Lisateave:

https://www.keeletoimetajateliit.ee/kutsu-keeletoimetaja-kulla-2020

https://www.facebook.com/EestiKeeletoimetajateLiit

2019. aasta kampaaniate kokkuvõte Eesti Keeletoimetajate Liidu 2019. a aastaraamatus