16. seminar õigekirja teemal

2020. aasta 20. november läheb keeletoimetajate liidu jaoks ajalukku kahe erakordse seiga poolest. Esiteks peeti seekordne toimetajaseminar täielikult veebis ja teiseks oli Zoomi ruumis mingil hetkel rekordilised 112 osalejat, kelle hulgas oli ka emakeeleõpetajaid terve klassiga. Käsitluse all olid õigekirjaküsimused.

Helika Mäekivi esines ettekandega „Kas suur algustäht teeb suuremaks?“. Osalejatele kuvati ükshaaval 19 küsimust algustähe kasutamise kohta. Igale küsimusele vastates oli võimalik valida nelja variandi vahel. Seejärel võis näha osalejate antud vastuste osakaalu. Esineja lahkas iga küsimust, nimetas õige vastuse, üldreegli ja vajaduse korral ka erandid. Osalejatel oli võimalik vestlusaknas küsimusi ja märkusi esitada ning Helika Mäekivi püüdis neile ka vastata.

Seejärel sai sõna Helin Kask ettekandega „Koma hüüab tulles“. Google Docsis kuvatud töölehel olid esitatud raskusi tekitavad komakasutusjuhud, mida esineja koos osalejatega järgemööda parandama hakkas. Seminarilised olid aktiivsed ja pakkusid vastuseid, mida Helin Kask põhjalikult analüüsis. Samuti tuletas ta meelde hulga komareegleid ja nende erandeid.

Seminar kulges kiiresti ja õhkkond oli töine. Tagasisidest oli näha, et tarvidus õigekirjateemaliste seminaride järele on suur.

Koostanud Helika Mäekivi