11. toimetajaseminar ja üldkoosolek

14. aprillil kell 12 algab Tallinna ülikoolis ruumis M-225 meie üheteistkümnes toimetajaseminar, millele järgneb kell 14 üldkoosolek.

Seminarile ja üldkoosolekule tulemiseks on vaja ennast registreerida siin: https://doodle.com/poll/fziffeq3c5reg2ai#table. Registreerimine lõpeb 11. aprillil.

Tuletame meelde, et koosolekul peab koos volikirjadega osalema pool meie liikmeskonnast. Kuna meil on praegu liikmeid 123, siis on kvoorumi saavutamiseks vaja vähemalt 62 inimese kohalolu või volikirja. Seepärast asutagem end juba agsasti registreerima või volikirja saatma. Volikiri on manuses.

Samuti vaadakem üle oma liikmetasu maksmise seis.

Päevakava
 

11. toimetajaseminar kõigile

11.45-12.00 kogunemine, oma nime kirjapanek
12.00-12.45 Maire Raadik “Emakeele Seltsi keeletoimkonna 25 tegevusaastat”
12.45-13.00 Arutelu keeletoimkonna praeguste ja (tulevaste) otsuste üle. Ettepanekud ja murekohad. Levinud müüdid.
13.00-13.30 Riina Reinsalu kõneleb Eestile tehtavast sünnipäevakingitusest Miljon+ raames
                     Ann Siiman räägib möödunud keeletoimetamistalgutest.

                     Antakse üle auhinnad parimatele talgulistele.

Üldkoosolek liikmetele

13.35-14.00 Kogunemine, oma allkirja panek, kvoorumi kokkulugemine

14.00-16.00 Üldkoosolek

Üldkoosoleku päevakord

1. Liidu aastaaruande tutvustamine ja kinnitamine (Katri Randviir)
2. Liidu tegevuse ja plaanide tutvustamine (Egle Heinsar)

3. Juhatuse liikmetele tasu maksmine (Egle Heinsar)
4. Liidu suvepäevad (Egle Heinsar)
5. Häältelugemiskomisjoni valimine
6. Üldkoosoleku kvoorumi muutmine
7. Uue juhatuse valimine (kandidaate võib juba hakata üles seadma. Juhatusele võib enda soovist märku anda)
8. Toimetajaauhinna žürii liikmete valimine
9. Kutsestandardiga seonduva tutvustamine (Reili Argus)
10. Selge keele töörühma tegevus (Kristel Ress)

11. Vajaduse korral revisjonikomisjoni koosseisu muutmine12. Muud küsimused

Üldkoosoleku päevakorrapunktides võib tulla veel väikeseid muudatusi.